close

Adam Białobrzeski

jest założycielem i współwłaścicielem biura architektonicznego FAAB. Na blogu publikuje własne przemyślenia i opinie.

Bazujące na zdobywanym przez niego doświadczeniu, w związku z realizowanymi inwestycjami i projektami badawczo-rozwojowymi.

Blog open wszystkie wpisy ///

Thinking is drawing in your head – Alan Fletcher

Odpowiedź na zagrożenia związane ze zmianą klimatu. Projekt Polska 2118 cz.V

autor: Adam Białobrzeski i Science Now

oryginał opublikowany w: Projekt Polska 2118 Prototypowanie rozwiązań urbanistycznych

podziel się:

Share on Facebook Share on Twitter Share on Linkedin Send by email

Zieleń odmienia oblicze płyty Placu Piłsudskiego, który zostaje zamieniony w Park Piłsudskiego. Dzięki przekształceniu zyskano dodatkowe 8.100 m2 terenów zielonych, co stanowi połowę obecnej powierzchni Placu, wyłożonej płytami kamiennymi. Umieszczenie roślin na dachach i elewacjach projektowanych budynków, pozwala na zmniejszenie zapotrzebowanie na chłód, wykorzystywany do chłodzenia obiektów w lecie. Niweluje również zapotrzebowanie na ciepło, służące do ogrzewania kompleksu w zimie. Szacunki wskazują, że zapotrzebowanie na chłód, będzie mogło być ograniczone nawet o 35-60 %, a zapotrzebowanie na ciepło o około 30%. Projektowana zieleń niweluje efekt miejskiej wyspy ciepła.

Projekt przewiduje zagospodarowanie całości wody deszczowej z terenu opracowania, m.in. w oparciu o wykorzystanie zaawansowanego technologicznie, autorskiego systemu retencji. Celem jest zatrzymanie całości wody deszczowej i rezygnacja z jej odprowadzania do miejskiej kanalizacji deszczowej.

Rośliny umieszczone na dachu budynku i ścianach, wsparte rozwiązaniami technologicznymi, w strefie Miejskiego Uzdrowiska, tworzą rodzaj Biooczyszczacza Powietrza. BP jonizuje powietrze, oczyszcza je z pyłu zawieszonego PM i zanieczyszczeń gazowych m.in. tlenków azotu. Kompozycję roślinne tworzą gatunki krajowych roślin, wykazujące tendencję do zwiększonej transpiracji (parowania wprost z tkanek roślin), dzięki czemu powietrze jest nawilżane. Niektóre z dobranych gatunków (macierzanka, kocanka, mięta, rumianek) emitują lecznicze roślinne olejki eteryczne. W upalne dni, nad ziołowymi murawami, unosić się będzie delikatny, balsamiczny i leczniczy zarazem zapach. Łączne oddziaływanie, pozwoli wytworzyć mikroklimat, który przypominać będzie bardziej mazurski las, niż miejski plac.

Wprowadzenie ściśle określonych gatunków roślin będzie korzystnie wpływało na zwiększenie bioróżnorodności. Tereny zielone komponowane jak łąki, murawy i ziołorośla będą ostoją dla wielu organizmów zagrożonych wymarciem. Motyle, błonkówki, trzmiele czy dzikie pszczoły to widok który nie kojarzył się dotychczas z przestrzeniami zurbanizowanymi ale za sprawą naszej kompozycji stworzy nową jakość współistnienia z naturą.

Projekt przewiduje zagospodarowanie całości wody deszczowej z terenu opracowania, m.in. w oparciu o wykorzystanie zaawansowanego technologicznie, autorskiego systemu retencji. Celem jest zatrzymanie całości wody deszczowej i rezygnacja z jej odprowadzania do miejskiej kanalizacji deszczowej. Zaprojektowane rozwiązanie można porównać do ‘krwioobiegu’ miejskiej biocenozy. Woda opadowa, gromadzona w podziemnych zbiornikach, będzie w ciągłym ruchu. Podczas przepływania do zewnętrznych jeziorek, będących naturalnymi stawami kąpielowymi, zaplanowano oczyszczanie wody za pomocą złóż mineralno-korzeniowych. Ze stawów woda doprowadzana jest do systemu irygacyjnego zasilającego w pierwszej kolejności zielone ściany i dachy – by po transpiracji przez szatę roślinną pozytywnie korygować klimat miejsca. Stan układu jest stale monitorowany przez najnowszy polski wynalazek – czujnik bioniczny, który dzięki analizie fluorescencji chlorofilu alg ze stawów, uzyskuje informacje o parametrach fizykochemicznych przepływającej w obiegu wody opadowej. Ten sam czujnik dba też o dobrostan roślinności informując np. o niedoborach wody – rośliny, niejako same, regulują intensywność nawadniania.

Fragmenty ścian oraz dachów obiektów, na których nie przewidziano rozwiązań opartych o wykorzystanie roślinności, będą pokryte materiałem zawierającym w pełni zintegrowaną warstwę ogniw fotowoltaicznych. Przeszklenia o korzystnej ekspozycji na słońce, zaopatrzone będą w przeźroczystą warstwą o grubości 1/1000 mm, wytwarzającą energię elektryczną.Część chodników wykonana będzie w technologii Pavegen, która przetwarza kroki osób po nich spacerujących na energię elektryczną. Pojedynczy krok na chodniku, pozwala na wyprodukowanie do 5 W energii. Każdy spacerowicz będzie, dzięki aplikacji na smartfona, mógł sprawdzić ile energii elektrycznej łącznie wygenerował. Zysk będzie mógł przeznaczyć na uzyskanie rabatu w pobliskich kawiarniach, zniżki na wstęp do okolicznych muzeów albo cele dobroczynne.

Zwężenie jezdni, zmniejszenie promieni skrętu, spowoduje realne ograniczenie prędkości pojazdów, do optymalnej, jeśli chodzi o redukcję hałasu transportowego, prędkości zbliżonej do 30 km/h. Realizacja Placu Sztuki i zamknięcie Królewskiej, ograniczy liczbę krzyżujących się kierunków jazdy i poprawi płynność ruchu. W związku z realizacją Parku Piłsudskiego, zaplanowano zastąpienie nawierzchni kamiennych i betonowych obecnego placu za pomocą zieleni, której zadaniem będzie tłumienie dźwięków. Dodatkowo nawierzchnie przebudowanych ulic, otaczających kompleks, będą wykonane w technologii tzw. „cichego asfaltu”, który umożliwia redukcję hałasu o ok. 5 dB. Suma planowanych działań w znaczący sposób wpłynie na poprawę „klimatu” akustycznego miejsca.

Fragmenty ścian oraz dachów obiektów, na których nie przewidziano rozwiązań opartych o wykorzystanie roślinności, będą pokryte materiałem zawierającym w pełni zintegrowaną warstwę ogniw fotowoltaicznych.