close

Adam Białobrzeski

jest założycielem i współwłaścicielem biura architektonicznego FAAB. Na blogu publikuje własne przemyślenia i opinie.

Bazujące na zdobywanym przez niego doświadczeniu, w związku z realizowanymi inwestycjami i projektami badawczo-rozwojowymi.

Blog open wszystkie wpisy ///

Thinking is drawing in your head – Alan Fletcher

Planowanie przestrzenne inaczej II

autor: Adam Białobrzeski

podziel się:

Share on Facebook Share on Twitter Share on Linkedin Send by email

Studium przypadku 2.
Zmiana funkcji terenu w śródmieściu Böblingen, BaWü, Deutschland.
IBA’27 i rozwinięcie idei Werkbundu.

Program przewiduje realizację 13 dużych projektów w Stuttgarcie i okolicznych miejscowościach. Przy ich pomocy testowane są nowe idee z zakresu urbanistyki, kształtowania funkcji, rewitalizacji centrów miast i typologii mieszkań.

W 1927 roku, na wzgórzu Weissenhof w Stuttgarcie, powstało pierwsze, wzorcowe osiedle Werkbundu. Było pomyślane jako wystawa, prezentująca funkcjonalne założenia nowoczesnej architektury i nowe możliwości techniczne w budownictwie masowym. Wybudowane i wyposażone obiekty, miały przekonywać potencjalnych użytkowników do nowych idei z zakresu mieszkalnictwa. 

Z idei Werkbundu wyrasta program IBA’27, realizowany obecnie w landzie Badenia-Wirtembergia, w południowych Niemczech. Program przewiduje realizację 13 dużych projektów w Stuttgarcie i okolicznych miejscowościach. W odróżnieniu od wystawy z 1927, nie mają to być jednak obiekty wystawowe, lecz w pełni funkcjonujące, eksperymentalne zespoły budynków. Przy ich pomocy, testowane są nowe idee z zakresu urbanistyki, kształtowania funkcji, rewitalizacji centrów miast i typologii mieszkań. Każdy z projektów próbuje zmierzyć się z wyzwaniami związanymi z niepewną przyszłością, biorąc pod uwagę aspekty socjalne, klimatyczne oraz ekonomiczne.


Jeden z projektów programu, ulokowano w Böblingen, mieście, położonym 20 km na południowy-zachód od Sttutgartu. Teren, w oparciu o który przewidziano realizację eksperymentu urbanistycznego, jest obecnie zajęty przez budynek poczty, zrealizowany w 1978 roku. Zgodnie z założeniem, istniejący budynek ma zostać wyburzony w całości i zastąpiony przez nowy, obiekt. Cele, które ma zrealizować nowa zabudowa, opracowano w oparciu o serię publicznych dyskusji z mieszkańcami miasta oraz konkluzje wynikające z warsztatów eksperckich. Najważniejszym, wspólnym postulatem, jest dążenie do realizacji ponad regionalnego „magnesu”. Zasadniczymi komponentami eksperymentu ma być zróżnicowany i elastyczny program funkcjonalny, architektura wysokiej jakości oraz przemyślane i ogólnodostępne przestrzenie publiczne.


Ramy, które zostały określone przez promotora inwestycji, w następstwie dialogu publicznego i warsztatów eksperckich, są wyjątkowo elastyczne. Intensywność zabudowy od 2,5 do 3,5. Dominanta w postaci punktowej, wysokiej zabudowy, ma zawierać się w przedziale od 22 do 60 metrów. Przewidziano, że do 60% powierzchni zespołu, powinna zajmować funkcja mieszkalna. W tym mieszkania na wynajem, mieszkania dla seniorów, kooperatywy mieszkaniowe, domy miejskie i mieszkania klasyczne. Resztę wypełnić ma funkcja komercyjna, przestrzenie użytkowane wspólnie, obiekty kulturalne i realizujące zadania edukacyjne.

Przewidziano, że do 60% powierzchni zespołu, powinna zajmować funkcja mieszkalna. W tym mieszkania na wynajem, mieszkania dla seniorów, kooperatywy mieszkaniowe, domy miejskie i mieszkania klasyczne.

1 Źródło: IBA’27, materiały konkursowe (2020_08_19_Post_Areal_003)
2 Źródło: IBA’27, materiały konkursowe (3_Fotos_Umgebungsmodell)
3 Źródło: IBA’27, materiały konkursowe (20200204_122315)