close

Adam Białobrzeski

jest założycielem i współwłaścicielem biura architektonicznego FAAB. Na blogu publikuje własne przemyślenia i opinie.

Bazujące na zdobywanym przez niego doświadczeniu, w związku z realizowanymi inwestycjami i projektami badawczo-rozwojowymi.

Blog open wszystkie wpisy ///

Thinking is drawing in your head – Alan Fletcher

Planowanie przestrzenne inaczej I

autor: Adam Białobrzeski

podziel się:

Share on Facebook Share on Twitter Share on Linkedin Send by email

Studium przypadku 1.
Szkoła podstawowa w Bad Mergentheim.

Bad Mergentheim, to miasto uzdrowiskowe w Niemczech, o blisko 24 tyś. mieszkańców.
W 1977 roku opracowano plan miejscowy “Mittlere Au-Nord I”, w którym zarezerwowano przestrzeń na potrzeby kampusu edukacyjnego. Określono linię zabudowy, wskaźnik w zakresie intensywności zabudowy i powierzchni zabudowy. Rysunek planu przewidywał też realizację dedykowanego układu komunikacyjnego. Pętli autobusowej oraz miejsc postojowych dla samochodów osobowych. Teren przeznaczony na funkcję edukacyjną stopniowo zabudowywano. Powstało gimnazjum, szkoła podstawowa Kopernikus Realschule, potem przedszkole Kinderhaus „Spielwiese Kunterbunt”.

Szkoła w Bad Mergentheim, to przykład działania, gdzie na drodze analizy przeprowadzonej przez specjalistów z zakresu urbanistyki i planowania przestrzennego, umożliwiono realizację inwestycji, znacząco wykraczającej w zakresie parametrów, poza ustalenia obowiązującego planu miejscowego.

W 2019 roku miasto zleciło opracowanie raportu na temat przewidywań dotyczących rozwoju szkolnictwa podstawowego w mieście. Wynikało z niego, że najpóźniej w roku szkolnym 2024/25, z uwagi na widoczną tendencje w zakresie wzrostu liczby uczniów, konieczne będzie oddanie do użytkowania nowej szkoły. W 2020 roku Rada Miasta podjęła decyzję o organizacji zamkniętego konkursu urbanistyczno-architektonicznego, który miał umożliwić wybranie projektu nowej szkoły. Przygotowanie konkursu powierzono pracowni urbanistycznej Schreiberplan ze Sttutgartu. Urbaniści ze Schreiberplan opracowali program użytkowy obiektu i skonfrontowali potrzeby Inwestora z zapisami obowiązującego planu miejscowego. Po analizie, doszli do wniosku, że możliwe i konieczne jest zwiększenie wskaźnika intensywności zabudowy z 2,0 do blisko 3,8 (prawie dwukrotne zwiększenie!). To otworzyło drogę to rozpoczęcia procedury konkursowej i w jej następstwie, zaspokojenie interesów Inwestora-miasta.

Szkoła w Bad Mergentheim, to przykład działania, gdzie na drodze analizy przeprowadzonej przez specjalistów z zakresu urbanistyki i planowania przestrzennego, umożliwiono realizację inwestycji, znacząco wykraczającej w zakresie parametrów, poza ustalenia obowiązującego planu miejscowego. Elementem, który nie została zmieniony to obsługa komunikacyjna planowanego nowego obiektu. Tu bazą jest infrastruktura przewidziana i zrealizowana na podstawie planu miejscowego z 1977 roku. Warunki ogłoszonego konkursu, wprost wskazywały na brak konieczności realizacji nowych miejsc parkingowych dla samochodów osobowych.

1 Źródło zdjęcia: miasto Bad Mergentheim, materiały konkursowe