Architektura
 
Usługi /

Architektura

Spostrzegawczość, nieszablonowość i otwartość na różnorodość.

Wiemy, że myśląc o architekturze powinniśmy wykraczać poza teraźniejszość. Chcemy by nasze budynki zapewniały wymarzone miejsce do życia, pracy, przebywania i były gotowe, również na nieoczekiwane zmiany, oferując wiele możliwości dzisiaj i w przyszłości. Wychodzimy poza utarte schematy i ugruntowane prawdy. Myśląc nieszablonowo, tworzymy przestrzeń czerpiąc z bogactwa miejsca. Forma jest wynikiem uważnej analizy wspartej spostrzegawczością i otwartością na różnorodność. To jest architektura z którą się identyfikujemy.

FAAB22_projects-WAVE 1-627
FAAB-WAVE-ONE-1000px-9
FAABPL_SERVICES_architecture_102-KRA-WAW_07
FAABPL_SERVICES_Engineering_consultancy_102-KRA-WAW_02
architektura
FAABPL_SERVICES_architecture_69-sie-rac_04
FAABPL_SERVICES_architecture_115-PGE-BEL_1
FAABPL_SERVICES_Engineering_consultancy_115-PGE-BEL_02

Typologie

Praca

Tworzymy ramy do prowadzenia działalności, wykraczające poza teraźniejszość. Jako architekci, wiemy, że sprawność firmy, musi iść w parze z wydajnością i otwartością na innowacje. Ciągłym zmianom podlega pojęcie pracy. Zmienia się również sposób myślenia pracowników. Nastawienie na realizowanie konkretnych projektów, współdzielenie zadań przez większe zespoły, specjalizacja, swobodna i szybka wymiana informacji, wymagają odpowiedniego środowiska. Miejsca do pracy w skupieniu oraz inspirującej wymiany wiedzy. Dążymy do tworzenia przyjaznych przestrzeni, budujących wizerunek, z którym chcą utożsamiać się firmy oraz jej pracownicy.Tworzymy ramy do prowadzenia działalności, wykraczające poza teraźniejszość.
Zobacz: Siedziba koncernu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna w Bełchatowie

Zdrowie

Mamy świadomość, że osiągnięcie odpowiedniego poziomu niezawodności przestrzeni, jest procesem wieloetapowym. Nasze doświadczenie obejmuje kameralne i rozległe przychodnie, ekskluzywne centra odnowy biologicznej, oddziały jednodniowe z blokami operacyjnymi, szpitale specjalistyczne i kliniczne, laboratoria medyczne i badawcze, kompleksy złożone z kilku budynków, uzupełniających się pod względem funkcji. Pozyskane przez lata kompetencje, powodują, że proces rozwiązywania złożonych zagadnień technologicznych, nie ogranicza naszej kreatywności w warstwie estetycznej. Przestrzenie przez nas zaprojektowane są elastyczne i podatne na zmiany.
Zobacz: Europejskie Centrum Rodziny w Sopocie

Kultura i Edukacja

Uważnie obserwujemy zmiany społeczne, gospodarcze i polityczne, co pozwala nam lepiej rozumieć potrzeby nowoczesnych placówek kulturalnych i edukacyjnych. Muzea, eksploratoria, domy kultury, szkoły i sale koncertowe, a także rozwiązania dla najmłodszych, są stale obecne w naszej praktyce projektowej. Skrupulatne badania, wzbogacone o wrażliwość i własne spostrzeżenia, są filtrami, których używamy podczas kreowania tych przestrzeni. Pozytywne doświadczenie użytkownika, rozpoznawalność, łatwość zapadania obiektu w pamięć oraz wartościowy wpływ na otoczenie, uzupełniają listę celów do osiągnięcia, przyjmowaną dla każdego z zamierzeń.
Zobacz: Muzeum Więzienia Pawiak w Warszawie

Za-mieszkanie

Dynamika współczesnego świata powoduje, że formuła zamieszkania, podlega ciągłym przemianom. Wzrasta zapotrzebowanie na miejsca do pobytu tymczasowego, w tym hotele, domy studenckie, a także budynki z jednostkami mieszkalnymi, przeznaczonymi na wynajem długoterminowy. Swoją rolę odgrywają obiekty wielorodzinne oraz domy indywidualne. Każda z tych form, pozornie podobna, wymaga przyjęcia innych rozwiązań. Dotyczy to otoczenia budynku, części wspólnych oraz samej przestrzeni mieszkalnej. Dbamy o to, aby w każdym z przypadków, zapewnić bezpieczną i innowacyjną enklawę, stwarzające możliwości do czerpania z życia pełnymi garściami.

Drugie życie

Każda istniejąca przestrzeń, może mieć drugie, lepsze życie. Czy jest to zasadnicza przebudowa, zmiana funkcji na inną, nadanie nowego charakteru już istniejącemu miejscu, albo wszystko razem. Nasze doświadczenie oraz gruntowna analiza uwarunkowań, pozwala określić najlepszy model przemiany. Z każdego miejsca wydobywamy ukryty potencjał. Budujemy go w oparciu o zmianę filozofii funkcjonowania, wyeksponowanie już istniejących walorów i stworzenie nowego wizerunku miejsca. Posiadamy doświadczenie w pracy z obiektami zabytkowymi i niepodlegającymi ochronie, wybudowanymi w XX i XXI wieku.
Zobacz: Siedziba Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w Warszawie

Zielona ścieżka budynków

Naszym dążeniem jest zmniejszanie wpływu budynków na środowisko naturalne. Hołdujemy też zasadzie, że ekologia nie może ograniczać i negatywnie wpływać na komfort użytkownika. Budowę „zielonej ścieżki” dla obiektu, zaczynamy od analizy warunków lokalnych i parametrów terenu przeznaczonego na inwestycję. Rozważnie dobieramy technologie, bazujące na źródłach energii odnawialnej. Stosujemy rozwiązania zmiejszające zapotrzebowanie na chłód w lecie i ciepło w zimie. Oszczędzamy wodę i zagospodarowujemy deszczówkę. Dobieramy materiały łatwe do odzyskania i ponownego przetworzenia. O ile to możliwe, dostępne lokalnie. Dbamy o zapewnienie niskiej emisyjności wszystkich elementów wykończenia. Uważamy, że efektywność, powinna iść w parze z certyfikację. To jest nasza „zielona ścieżka” dla budynków.
Zobacz: Wertykalna Oaza

Scroll to top Przewiń do góry