Krajobraz i miasto
 
Usługi /

Krajobraz i miasto

Jakość przestrzeni wpływa na wszystkie aspekty życia

Otaczający świat daje nam możliwości. Do zbudowania nowego punktu odniesienia w mieście. Zintegrowania wielu aktywności i ludzi w każdym wieku o różnorodnych i szerokich zainteresowaniach. Stworzenia symbiozy otoczenia z budynkiem. Wykreowania obrazu, widzianego z okien, który uprzyjemnia pracę, przebywanie. To możliwość realizacji zdrowego, bezpiecznego i inspirującego krajobrazu i miasta. Naszym celem jest realizacja miejsc, których chce się używać i które warto obserwować.

FAABPL_SERVICES_urban-environments_115-PGE-BEL_25
FAABPL_SERVICES_urban-environments_216-ZER-WAW_09
FAABPL_SERVICES_urban-environments_216-ZER-WAW_01-kopia
FAABPL_SERVICES_urban-environments_216-ZER-WAW_13

Krajobraz i miasto

Otoczenie budynku

Dla nas otoczenie obiektu jest dopełnieniem jego architektury. Uzupełnieniem strefy wejściowej, tworzącym pierwsze wrażenie, podstawowym miejscem relaksu i odpoczynku dla użytkowników budynku. Może współgrać z miastem lub tworzyć mikroprzestrzenie, będącą zalążkiem nowej jakości, gdy budynek sąsiaduje z nieuporządkowaniem i chaosem. W razie konieczności, otoczenie staje się buforem, chroniącym przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi. Teren wokół budynku, to także element współtworzący widok z okna, a tym samym środowisko do pracy, życia, mieszkania.
Zobacz: Siedziba Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w Warszawie

Skala miasta

Szukamy powiązań zespalających większe fragmenty miasta. Wypracowujemy sposoby na wykorzystanie istniejących przestrzeni miejskich. Tworzymy nowe punkty odniesienia, o dużej sile oddziaływania na otoczenie, zmieniające rzeczywistość. Rehabilitujemy tereny zdegradowane. Projektowną przez nas zabudowę, integrujemy ze sposobem funkcjonowania miasta w konkretnej lokalizacji. Przy braku gotowego scenariusza, tworzymy nowy. Redukujemy wpływ ruchu samochodowego. Oddajemy przestrzeń miejską mieszkańcom, niwelując bariery i kreując przyjazne dla nich miejsca. Tworzymy miasto dla ludzi.
Zobacz: PROJEKT POLSKA 2118, Plac Piłsudski w Warszawie

Krajobraz w mieście

Nasza architektura krajobrazu to wielofunkcyjna przestrzeń, przeznaczona dla wszystkich grup wiekowych. Zapewniająca miejsce do intensywnej aktywności fizycznej, spacerów, podglądanie fauny i flory, zabawy dla najmłodszych i trochę starszych. Przestrzeń do spotkań towarzyskich, wydarzeń kulturalnych i kulinarnych. Zapewniająca unikalne doświadczenia, bazujące na wykorzystaniu wszystkich zmysłów. Umożliwiająca wykreowanie dużej bioróżnorodności. Uwzględniająca rozwiązania pozwalające na odzyskanie obszarów zanieczyszczonych hałasem. Realizujemy przestrzeń na wszystkie pory roku i dla wszystkich.
Zobacz: Park Żerański w Warszawie

Eko

Dla każdego miejsca wypracowujemy strategię uwzględniające zagadnienia zrównoważonego rozwoju. Punktem wyjścia jest redukcja obszaru miejskich wysp ciepła. Kolejnym krokiem jest zagospodarowanie wody deszczowej oraz ochrona przestrzeni przed nadmiernym przesuszeniem. Badamy możliwości zastosowania przemyślanych rozwiązań technologicznych, wykorzystujących światło słoneczne oraz siłę wiatru. Uwzględniamy ochronę przed hałasem oraz redukcję zanieczyszczenia światłem sztucznym. Sprawdzamy potencjał przywrócenia naturalnych walorów miejsca, które uległy zatarciu lub zostały zapomniane. Dbamy, aby podwalinę strategii dla każdej z przestrzeni stanowiły warunki lokalne i analiza możliwości wdrożenia.
Zobacz: Wertykalna Oaza

Scroll to top Przewiń do góry