Rozwiązania inżynieryjne i doradztwo
 
Usługi /

Rozwiązania inżynieryjne i doradztwo

Zoptymalizowane i niezawodne w działaniu, dopasowane do wyzwań

Naszym celem jest pełna integracja inżynierii z projektowaną przez nas przestrzenią. Analiza jest kluczem do doboru rozwiązań, uważnej ich optymalizacji i dopasowania do uwarunkowań. Nie unikamy stosowania innowacyjnych i prototypowych technik i technologii. W przypadku braku gotowej metody, wypracowujemy własne koncepcje realizacji założeń inwestycyjnych i pomysłów. Jesteśmy świadomi, że niezawodność działania jest kluczowa z punktu widzenia użytkownika.

faab-services-wave-one-detail-taras-750x550
FAABPL_SERVICES_Engineering_consultancy_115-PGE-BEL_18
FAABPL_SERVICES_Engineering_consultancy_115-PGE-BEL_02
FAABPL_SERVICES_Engineering_consultancy_115-PGE-BEL_06

Rozwiązania inżynieryjne

Symbioza

Zdajemy sobie sprawę, że projektowana przestrzeń powinna być w pełni zintegrowana z warstwą inżynieryjną. Każdy z elementów musi do siebie pasować i każdy z osobna ma współgrać z pozostałymi. Drogi i chodniki, sieci, konstrukcja, instalacje wewnętrzne, rozwiązania w zakresie ochrony przeciwpożarowej, akustyka, geotechnika, hydrologia i zagadnienia z zakresu ochrony środowiska. Nasze doświadczenie pozwala nam na zebranie wielu skomplikowanych wątków w jedną całość. Zoptymalizowaną, niezawodną w działaniu, dopasowaną do wyzwań.
Zobacz: Siedziba koncernu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna w Bełchatowie

Trzy wymiary

Trójwymiarowymi technikami analizy budynku i jego systemów, posługujemy się od wielu lat, w ramach codziennego procesu tworzenia przestrzeni. Nietypowa konstrukcja obiektu, niestandardowa elewacja, efektowny detal wnętrza, są rozwijane za pomocą modeli komputerowych oraz fizycznych. W wielu przypadkach wspomagamy się również drukiem 3d. Stosowana przez nas technika Building Information Modeling, czyli BIM, w trakcie kolejnych faz projektu, pozwala na optymalizację układów instalacyjnych oraz eliminowanie kolizji. Praca w trójwymiarze jest dla nas naturalnym narzędziem pozwalającym na sprawdzanie przyjmowanych rozwiązań i wypracowywanie najbardziej optymalnych wersji.Trójwymiarowymi technikami analizy budynku i jego systemów, posługujemy się od wielu lat, w ramach codziennego procesu tworzenia przestrzeni. Nietypowa konstrukcja obiektu, niestandardowa elewacja, efektowny detal wnętrza, są rozwijane za pomocą modeli komputerowych oraz fizycznych. W wielu przypadkach wspomagamy się również drukiem 3d. Stosowana przez nas technika Building Information Modeling, czyli BIM, w trakcie kolejnych faz projektu, pozwala na optymalizację układów instalacyjnych oraz eliminowanie kolizji. Praca w trójwymiarze jest dla nas naturalnym narzędziem pozwalającym na sprawdzanie przyjmowanych rozwiązań i wypracowywanie najbardziej optymalnych wersji.
Zobacz: Muzeum Więzienia Pawiak w Warszawie

Eko

Stale śledzimy rozwój wszelkich technologii pozwalających na zmniejszenie wpływu zabudowy na środowisko naturalne. Zawsze analizujemy możliwości zmniejszenia kosztów eksploatacji obiektów, dzięki zastosowaniu rozwiązań wykorzystujących energię słoneczną, wodę, wiatr lub energię ziemi. Jesteśmy współtwórcami pierwszej w Polsce żywej elewacji, bazującej na technologii pionowego ogrodu. Rozwiązania dobieramy zawsze w oparciu o analizę warunków miejscowych. Koncepcje rozwiązań filtrujemy, biorąc pod uwagę opłacalność, w tym zwrot z inwestycji oraz zyski pozafinansowe dla Inwestora w szerszym zakresie. Stale śledzimy rozwój wszelkich technologii pozwalających na zmniejszenie wpływu zabudowy na środowisko naturalne. Zawsze analizujemy możliwości zmniejszenia kosztów eksploatacji obiektów, dzięki zastosowaniu rozwiązań wykorzystujących energię słoneczną, wodę, wiatr lub energię ziemi. Jesteśmy współtwórcami pierwszej w Polsce żywej elewacji, bazującej na technologii pionowego ogrodu. Rozwiązania dobieramy zawsze w oparciu o analizę warunków miejscowych. Koncepcje rozwiązań filtrujemy, biorąc pod uwagę opłacalność, w tym zwrot z inwestycji oraz zyski pozafinansowe dla Inwestora w szerszym zakresie.
Zobacz: Wertykalna Oaza

Doradztwo

Różnorodność doświadczeń wspiera planowanie przyszłości.

Realizacja inwestycji jest przeważnie złożonym i wieloetapowym procesem. Niesie ze sobą wiele wyzwań, w tym prawnych, proceduralnych organizacyjnych oraz finansowych. Każdy z naszych projektów napisał swoją własną historię. Doświadczeniami zebranymi w ten sposób, dzielimy się poprzez przyjmowane rozwiązania lub planowanie strategii realizacyjnych. Jesteśmy elastyczni i w razie potrzeby potrafimy działać w oparciu o alternatywne scenariusze.Realizacja inwestycji jest przeważnie złożonym i wieloetapowym procesem. Niesie ze sobą wiele wyzwań, w tym prawnych, proceduralnych organizacyjnych oraz finansowych. Każdy z naszych projektów napisał swoją własną historię. Doświadczeniami zebranymi w ten sposób, dzielimy się poprzez przyjmowane rozwiązania lub planowanie strategii realizacyjnych. Jesteśmy elastyczni i w razie potrzeby potrafimy działać w oparciu o alternatywne scenariusze.

Analiza

Badamy uwarunkowania formalne oraz te związane z istniejącym zagospodarowaniem terenu lub terenów sąsiadujących. Często poszerzamy analizę o szczegółowe opracowania geotechniczne, badania zanieczyszczenia gruntu, inwentaryzacje zieleni, badania tła akustycznego. W przypadku obiektów istniejących oceniamy stan techniczny oraz możliwość przebudowy. Oceniamy stopień zużycia instalacji istniejących, opcje na ich wykorzystanie lub konieczny zakres przebudowy. Definiujemy silne oraz mniej korzystne strony przedsięwzięcia. Dostarczamy argumentów, które pomogą zadecydować o rozpoczęciu inwestycji lub poszukiwań innej lokalizacji do jej przeprowadzenia. Badamy uwarunkowania formalne oraz te związane z istniejącym zagospodarowaniem terenu lub terenów sąsiadujących. Często poszerzamy analizę o szczegółowe opracowania geotechniczne, badania zanieczyszczenia gruntu, inwentaryzacje zieleni, badania tła akustycznego. W przypadku obiektów istniejących oceniamy stan techniczny oraz możliwość przebudowy. Oceniamy stopień zużycia instalacji istniejących, opcje na ich wykorzystanie lub konieczny zakres przebudowy. Definiujemy silne oraz mniej korzystne strony przedsięwzięcia. Dostarczamy argumentów, które pomogą zadecydować o rozpoczęciu inwestycji lub poszukiwań innej lokalizacji do jej przeprowadzenia.
Zobacz: Zmiana oblicza biurowca w Łodzi

Planowanie

Planujemy kolejne kroki pozyskiwania niezbędnych zgód, pozwoleń i opinii. Określamy czas realizacji kompletu opracowań projektowych oraz budowy. Prognozujemy koszty. Przedstawiamy alternatywne sposoby działania oraz alternatywne rozwiązania. Planujemy inwestycję od początku do końca jej realizacji.
Zobacz: Europejskie Centrum Rodziny w Sopocie

Działanie

Zarządzamy formalną stroną inwestycji, pozyskując niezbędne zgody, pozwolenia i opinie. Dbamy o interesy Inwestora, podczas skomplikowanych procedur z zakresu planowania przestrzennego lub odwoławczych. Aktywnie wspieramy cele inwestycji, podczas kontaktów z władzami, instytucjami oraz stroną społeczną. Przygotowujemy wszechstronne i atrakcyjne w formie prezentacje przedsięwzięć. Koordynujemy realizację opracowań projektowych i specjalistycznych. Szukamy najlepszych rozwiązań i scenariuszy, angażując się we wspomaganie budowy. Bierzemy udział w procesie uruchamiania i wyposażania obiektu. Jesteśmy obecni na każdym etapie realizacji inwestycji.
Zobacz: Budynek do zamieszkania przy Mińskiej 11

Scroll to top Przewiń do góry