close

Adam Białobrzeski

jest założycielem i współwłaścicielem biura architektonicznego FAAB. Na blogu publikuje własne przemyślenia i opinie.

Bazujące na zdobywanym przez niego doświadczeniu, w związku z realizowanymi inwestycjami i projektami badawczo-rozwojowymi.

Blog open wszystkie wpisy ///

Thinking is drawing in your head – Alan Fletcher

Proponowane funkcje obecnych i nowych obiektów. Projekt Polska 2118 cz.II

autor: Adam Białobrzeski i Science Now

oryginał opublikowany w: Projekt Polska 2118 Prototypowanie rozwiązań urbanistycznych

podziel się:

Share on Facebook Share on Twitter Share on Linkedin Send by email

Muzeum Grobu Nieznanego Żołnierza.
Instytucja, która to jedno z absolutnie najważniejszych miejsc polskiej pamięci ożywi i uczyni czytelniejszym, nie tylko dla gości zagranicznych, ale też dla Polaków. Grób jest obecnie identyfikowany jako pomnik, ale dzięki proponowanemu muzeum jego funkcja może zostać rozszerzona o niesienie wiedzy o historycznych wydarzeniach wymienionych na jego tablicach.

Wpisuje się w światowy trend rozbudowy najważniejszych galerii sztuki współczesnej (na przykład Tate Modern sama w sobie była śmiałym i konstruktywnym sposobem na obchodzenie jubileuszu roku 2000; jej rozbudowa stworzyła przestrzeń dla jeszcze silniejszego łączenia sztuki z innymi dziedzinami).

Olbrzymim sukcesem ostatnich kilkunastu lat jest doprowadzenie do powstania i budowy niezwykle ważnych muzeów historycznych, których bardzo długo brakowało — Muzeum Historii Polski, Muzeum Wojska Polskiego (budowa siedziby, która odpowiada zbiorom i randze tej instytucji) oraz Muzeum Piłsudskiego. Placówki te będą jednak mieściły się poza centrum Warszawy (Cytadela) lub poza Warszawą (Sulejówek), więc obiekt muzealny w Parku Piłsudskiego mógłby dodatkowo pełnić rolę „drogowskazu” do tych muzeów.

Przestrzeń Pamięci

Przestrzeń Pamięci, której celem ma być wzmocnienie przesłania i ekspozycji dwóch obiektów istniejących obecnie na Placu Piłsudskiego — Krzyża Papieskiego i Pomnika Ofiar Tragedii Smoleńskiej (oba te obiekty, według założenia mają być zlokalizowane w tej przestrzeni). Podobnie jak w przypadku Grobu Nieznanego Żołnierza, zarówno krzyż, jak i pomnik powinny zyskać wzmocniony przekaz dla niesienia uniwersalnych wartości wynikających z wiedzy o papieskich mszach w tym miejscu i historycznych słowach wypowiedzianych przez Jana Pawła II, krzyżach z kwiatów układanych przez ludzi na terenie Placu Piłsudskiego podczas stanu wojennego oraz zjednoczeniu narodu w szacunku, pamięci i trosce po 10 kwietnia 2010 roku.

Nowa Zachęta

Wpisuje się w światowy trend rozbudowy najważniejszych galerii sztuki współczesnej (na przykład Tate Modern sama w sobie była śmiałym i konstruktywnym sposobem na obchodzenie jubileuszu roku 2000; jej rozbudowa stworzyła przestrzeń dla jeszcze silniejszego łączenia sztuki z innymi dziedzinami).

Plac Sztuki

Przestrzeń ogólnodostępna, usytuowana pomiędzy istniejącym budynkiem Zachęty oraz Nową Zachętą. Plac Sztuki jest miejscem, gdzie realizowane będą wystawy zewnętrzne. Eksponaty będą umieszczane na płycie Placu, przewidziano również możliwość podwieszenia dzieł sztuki do zadaszenia/łącznika.

Mediateka XXI wieku

Instytucja, która jako oddział Biblioteki Narodowej w partnerstwie z Filmoteką Narodową — Instytutem Audiowizualnym skupiłaby się na formach zaznajamiania społeczeństwa z nowoczesnymi sposobami korzystania z rzetelnych treści i wytworów kultury, w zmieniających się i coraz mocniej przenikających się w świecie cyfrowym formatach (książki, filmy, materiały audio).

Muzeum Kryptologii

Miejsce, które poprzez ekspozycję i działalność edukacyjną nawiąże do sukcesów polskiego wywiadu z okresu dwudziestolecia międzywojennego i II Wojny Światowej (złamanie kodu Armii Czerwonej oraz Enigmy, zgodnie z przekazami historycznymi, odbywało się w budynku Pałacu Saskiego).

Centrum Matematyki

Przestrzeń przybliżająca ten najbardziej uniwersalny i obecny we wszystkich dziedzinach język.

Eksploratorium Rzeczywistości Cyfrowej

Oddział Narodowego Muzeum Techniki zorientowany na przedstawianie współczesnych osiągnięć techniki, ale i przestrzeń dla rozważań o kierunkach jej rozwoju (w tym przestrzenie doświadczalne, warsztatowe).

Przestrzeń Polska 2118

„Showroom” z cyklicznie zmieniającą się ekspozycją (przykład: Museum Of The Future w Dubaju), aktualizowaną w interdyscyplinarnym procesie nieustającego „prototypowania” tego, jak Polska może znacząco istnieć w świecie (proces z udziałem szeregu partnerów, m.in. Polskiego Funduszu Rozwoju, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki, Sieci Łukasiewicz, Narodowego Centrum Nauki, ale też ośrodków badań i myśli humanistycznej, społecznej etc. — dbając o kompleksowe, interdyscyplinarne
i wykraczające poza silosy podejście, a przy tym angażujące i otwarte na udział obywateli).

EKWI

Wstępnie określony jako Ekologiczny Komunikacyjny Węzeł Intermodalny, opierał się będzie o największy w Europie parking dla rowerów, parking dla pojazdów o napędzie elektrycznym oraz dostępność komunikacji miejskiej. Zaplanowano realizację 15.000 miejsc dla rowerów, z możliwością zwiększenia liczby do 20.000. 570 miejsc parkingowych, przeznaczonych dla pojazdów o napędzie elektrycznym-wszystkie miejsca wyposażone w stacje przeznaczone do dwustronnej wymiany energii elektrycznej.

Plac Niepodległości

Najbardziej doniosła część Parku Piłsudskiego i miejsce prowadzące do Grobu Nieznanego Żołnierza, ustawione w przestrzennej relacji do Arkad Wolności dla wzmocnienia przesłania „nie ma niepodległości bez wolności“ i „mogliśmy utracić niepodległość, ale zawsze byliśmy wolni”.

Arkady Wolności

O charakterze otwartego pasażu, łączące Plac Sztuki z Placem Niepodległości i Ogrodem Saskim. Tworzą ramy dla różnych aktywności podczas gorszej pogody. Występy artystów, spotkania w gronie przyjaciół w ogródkach kawiarnianych i restauracyjnych będą współgrały z ofertą Nowej Zachęty i Mediateki XXI wieku.

Miejskie Uzdrowisko

Fragment kompleksu, gdzie dach budynku tworzy zagłębienie, formą przypominające niewielki wąwóz. Specjalnie dobrane rośliny, wsparte naturalnymi filtrami powietrza, zbudowanymi na bazie mchów i glonów, pozwalają stworzyć mikroklimat. Współdziałanie flory i technologii pozwala na oczyszczenie powietrza między innymi z cząstek PM i tlenków azotu. Główny element Miejskiego Uzdrowiska, czyli Biopuryfikator Powietrza, to kontynuacja i rozwinięcie idei Dotleniacza, autorstwa Joanny Rajkowskiej, który stał się symbolem przestrzeni publicznej, poprawiającej jakość życia mieszkańców Warszawy.

Azyl Chłodu

Plac realizowany w obrysie dawnego dziedzińca pałacu Brühla, gdzie cała infrastruktura będzie koncentrować się na stworzeniu chłodnego, dostępnego dla wszystkich, azylu w lecie. Zbiorniki wodne i mikrofontanny typu „mokra posadzka”, będą schładzać powietrze. Wytwornice tzw. suchej mgły będą wspomagały osiągnięcie celu jakim będzie obniżenie temperatury powietrza o 6-8 st. C.

Stołeczny Taras Sztuki i Rekreacji

będzie przestrzenią przeznaczoną do kontemplowania sztuki i kąpieli słonecznych. Wystawy czasowe, happeningi i wydarzenia kulturalne będą budować charakter miejsca, z którego roztaczać się będzie wyjątkowy widok na Ogród Saski, Miejskie Uzdrowisko i Park Piłsudskiego.

Na parterach obiektów przewidziano zlokalizowanie programu uzupełniającego w tym kawiarnie i restauracje.

Najbardziej doniosła część Parku Piłsudskiego i miejsce prowadzące do Grobu Nieznanego Żołnierza, ustawione w przestrzennej relacji do Arkad Wolności dla wzmocnienia przesłania „nie ma niepodległości bez wolności“ i „mogliśmy utracić niepodległość, ale zawsze byliśmy wolni”.