Wnętrza i grafika użytkowa
 
Usługi /

Wnętrza i grafika użytkowa

Wszystkie miejsca są widoczne i ważne

Rozumiemy, że jakość przestrzeni wewnętrznej, wpływa na samopoczucie jej użytkownika. Doświetlenie światłem naturalnym, formuła przestrzeni wspólnych, jest równie istotna jak precyzyjne zaplanowanie sposobu użytkowania pomieszczeń i wzajemnych relacji pomiędzy nimi. Nie mniej istotnym elementem jest wystrój, który buduje wizerunek, a w przypadku, gdy wnętrze jest projektowane łącznie z budynkiem, uzupełnia jego DNA. Nie ma miejsc niewidocznych lub mało ważnych.

faab-services-interiors-wave-one-3
faab-services-interiors-wave-one-4
faab-services-wave-one-interior-750x550
faab-services-WRO-clinic-interior-750x550
faab-services-interiors-Invicta-klinika
FAAB21_project_GRA-WRO_ONI7113-5
FAABPL_SERVICES_interior-design_graphics_166-PRK-KRK_08
faab19_services_interiors

Wnętrza

Publiczne

Wiemy jak rozplanowywać przestrzenie, składające się z obszarów o różnym stopniu dostępności, powiązanych ze sobą wewnętrznie, według rygorystycznych i ściśle określonych zasad. Realizowaliśmy wnętrza bazując na szerokiej lub ściśle zdefiniowanej palecie środków wyrazu. Zaprojektowaliśmy ministerstwo, przychodnię lekarską i szpital jednodniowy, laboratorium, siedzibę kancelarii prawnej, centralę koncernu produkcyjnego oraz biura fundacji niosącej pomoc potrzebującym. Mierzyliśmy się z zagospodarowaniem budynków zabytkowych, tych o skomplikowanych uwarunkowaniach konstrukcyjnych oraz instalacyjnych, budynków wysokościowych. Niezależnie od uwarunkowań, zawsze dążymy do wypracowania czytelnych i rozpoznawalnych przestrzeni.
Zobacz: Przebudowa Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

Prywatne

Indywidualne, skrojone na miarę, kompletne. Zaopatrzone w przemyślany detal i autorskie rozwiązania. Z precyzyjnie rozplanowaną przestrzenią. Oferujące wiele możliwości i elastyczne. Dla wybranych i poszukujących inności. Limitowana liczba. To wszystko definiuje wnętrza prywatne naszego autorstwa.

Zobacz: Przebudowa poddasza na mieszkania treningowe w Warszawie

Dobre wnętrze

Wypracowaliśmy własną formułę dobrego wnętrza. Bazuje na zasadach, które uwzględniamy podczas budowania koncepcji każdej przestrzeni. Zoptymalizowany dostęp do światła dziennego. Komfort akustyczny, wypracowywany na drodze analizy źródeł hałasu, związanego z elementami obiektu oraz sposobem korzystania z przestrzeni. Dobór materiałów wykończeniowych pod kątem dążenia do redukcji emisji cząstek lotnych. Bezpieczeństwo i wygoda użytkowania. Komfort cieplny w sezonie letnim i zimowym, przyjazne dla oczu oświetlenie pomieszczeń. Takie jest dobre wnętrze.

Zobacz: Centrum Urody Moss w Krakowie w Krakowie

Grafika użytkowa

Małe detale kształtują wrażenie.

Zdajemy sobie sprawę, że małe detale i szczegóły budują pozytywne wrażenia. Uczytelniają nawigację po zaprojektowanej przestrzeni. Ułatwiają korzystanie z elementów ją tworzących. Mają siłę budowania spójnego obrazu, którego cząstka może być przekazana użytkownikowi. Grafika użytkowa powinna być logicznym i estetycznym dopełnieniem każdego projektu. Takie jest nasze rozumienie pełnego doświadczania zaprojektowanego przez nas miejsca.

 

Scroll to top Przewiń do góry